Tư vấn bán hàng 0941.507.373 - Phan Lâm

Chăm sóc khách hàng

02 Tháng 7 2019 - Chăm sóc khách hàng -

TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA HYUNDAI QUẢNG BÌNH

Mọi yêu cầu và thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Office: +84-23-2393-9999 -  Số Máy Lẻ : 27

Head office: Quang Trung Road, Phu Hai Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province.